δέρμα  -  cutis

δέρμα - cutis



Usage Examples

δέρμα (希腊语)


cutis (拉丁语)