ένας βασιλιάς  -  un re

ένας βασιλιάς - un re



Usage Examples

ένας βασιλιάς (希腊语)


un re (意大利语)