γεύση  - 

γεύση - 嘗Usage Examples

γεύση (希腊语)


(汉语)