A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z

  

Tutto su cosa mettere per apparire eleganti e stare al caldo. Alt om hva du skal ta på deg for å se bra ut og holde deg varm


  

  

Gatti e cani. Uccelli e pesci. Tutto sugli animali. Hund og katt. Fugl og fisk. Alt om dyr


  

Siete in un paese straniero e volete noleggiare un`automobile? Prima dovete sapere dove ha il volante. Ønsker du å leie en bil i utlandet? Da må du vite hvilken side rattet er på


  

Come descrivere le persone intorno a voi. Slik beskriver du menneskene rundt deg


  

  

  

Lezione appetitosa. Tutto riguardo alle vostre piccole voglie. Appetittvekkende leksjon. Alt om dine deilige favorittfristelser


  

Seconda parte della vostra lezione appetitosa. Del to av vår appetittvekkende leksjon


  

Non perdetevi in una grande città. Chiedete come potete arrivare al Teatro dell`Opera. Gå deg ikke bort i storbyen. Spør hvordan du kommer deg til operahuset.


  

Tutto sul rosso, bianco e blu. Alt om rødt, hvitt og blått


  

Chiese, teatri, stazioni, negozi. Kirker, teatre, togstasjoner, butikker


  

Tutto su scuola, collegi e università. Alt om skole, høgskole, universitet


  

Seconda Parte della nostra celebre lezione sui processi educativi. Del 2 av vår berømte leksjon om utdanning


  

Madre, padre, parenti. La famiglia è la cosa più importante nella vita. Mor, far, slektninger. Familien er det viktigste i livet.


  

Conoscete il mondo in cui vivete. Bli kjent med verden du lever i  

Cosa sarebbe la nostra vita senza l`arte? Una conchiglia vuota. Livet ville vært fattigere uten kunst


  

Preservate la natura, vostra madre!. Ta vare på Moder jord!


  

La vita è breve. Imparate tutto sulle sue fasi, dalla nascita alla morte. Livet er kort. Lær deg alt om stadiene fra fødsel til død.


  

Non lavorate troppo. Prendetevi una pausa, imparate parole relative al lavoro. Ikke jobb for hardt. Ta en pause, lær deg nye ord om jobb


  

  

Preferite pollici o centimetri?. Foretrekker du tommer eller centimetere?


  

Muovetevi lentamente, guidate in modo sicuro. Bedre sent enn aldri


  

Uno, due, tre… Milioni, miliardi. En, to, tre… Millioner, Milliarder


  

Il corpo è il recipiente dell`anima. Imparate tutto su gambe, braccia e orecchie. Kroppen er sjelens tempel. Lær deg om ben, armer og ører


  

  

Imparate tutto sulle meraviglie della natura che ci circondano. Tutto sulle piante: alberi, fiori, cespugli. Lær deg alt om naturens mirakel som omgir oss. Alt om planter: trær, blomster, busker


  

E` molto importante avere un buon lavoro al giorno d`oggi. Puoi essere professionale senza conoscere lingue straniere? Difficilmente!. Det er veldig viktig å ha et godt yrke nå for tiden. Kan du være profesjonell uten å kunne fremmedspråk?


  

  

Non perdete la lezione più seria di tutte! Fate l`amore, non fate la guerra!. Gå ikke glipp av den aller viktigste leksjonen! Spre kjærlighet, ikke krig!


  

Come spiegare al dottore del vostro mal di testa. Slik forteller du legen om hodepinen din  

Imparate a socializzare con le persone. Lær deg hvordan du sosialiserer med mennesker


  

Tutto riguardo amore, odio, olfatto e tatto. Alt om kjærlighet, hat, lukt og berøring


  

Non perdete questa lezione. Imparate a contare i soldi. Gå ikke glipp av denne leksjonen. Lær deg å telle penger


  

Divertitevi. Tutto su calcio, scacchi e collezioni di fiammiferi. Ha det litt moro. Alt om fotball, sjakk og fyrstikksamling


  

Imparate cosa dovreste usare per le pulizie, riparazioni, giardinaggio. Dette trenger du til å vaske, reparere og stelle i hagen


  

Il tempo scorre. Tiden går! Du har ingen tid å miste: Lær deg om tid med Internet Polyglot nå!


  

Non perdete il vostro tempo! Imparate nuove parole. Ikke sløs bort tiden. Lær deg nye ord


  

Non c`è brutto tempo, tutti i tempi vanno bene. Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær