Animales - Djur

Gatos y perros. Pájaros y peces. Todo acerca de los animales.. Katter och hundar. Fåglar och fiskar. Allt om djur


      

Características Humanas 1 - Människoegenskaper 1

Cómo describir a la gente alrededor tuyo.. Hur man ska beskriva människor omkring sig
      

Ciudad, Calles, Transporte - Stad, Vägar, Transport

No te pierdas en una gran ciudad. Pregunta cómo llegar al teatro de óperas.. Gå inte vilse i en stor stad. Fråga hur du kan komma till operahuset.


      

Clima - Väder

No hay mal clima, cualquier clima es bueno. Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder


      

Coche - Bil

Estás en un país extranjero y quieres alquilar un auto? Debes saber dónde tiene el volante.. Är du i ett annat land och vill hyra en bil? Du måste veta vilken sida ratten är på


      

Colores - Färger

Todo acerca del rojo, blanco y azul.. Allt om rött, vitt och blått


      

Comida, Restaurantes, Cocina 1 - Mat, Restauranger, Kök 1

Una lección muy rica. Todo acerca de tus deliciosos favoritos antojos.. Mumsig lektion. Allt om dina goda små favoritbegär


      

Comida, Restaurantes, Cocina 2 - Mat, Restauranger, Kök 1

La parte 2 de la deliciosa lección.. Del två av vår mumslektionen


      

Deportes, Juegos, Afición - Sport, Spel, Hobby

Diviértete un poco. Todo acerca del fútbol, ajedrez y colecciones.. Ha lite roligt. Allt om fotboll, schack och tändstickssamling      

Dinero, De compras - Pengar, Shopping

No te pierdas esta lección. Aprende cómo contar el dinero.. Missa inte denna lektion. Lär dig att räkna pengar.


      

Edificios, Organizaciones - Byggnader, Organisationer

Iglesias, teatros, estaciones del tren, tiendas.. Kyrkor, teatrar, tågstationer, affärer


      

Enseñanza 1 - Utbildning 1

Todo acerca de la escuela, la facultad, la universidad.. Allt om skolan, högskolan, universitet


      

Enseñanza 2 - Utbildning 1

La parte 2 de nuestras famosas lecciones acerca de los procesos educacionales.. Del 2 av vår kända lektion om utbildningsprocesser


      

Entretenimiento, Arte, Música - Underhållning, Konst, Musik

Qué sería de nuestra vida sin el arte? Un cascarón vacío.. Vad skulle livet vara utan konst? Ett tomt skal


      

Familia - Familj

Madre, padre, parientes. La familia es lo más importante en la vida.. Mor, far, familjemedlemmar. Familjen är det viktigaste i livet.      

Geografía: Países, Ciudades… - Geografi: Länder, Städer…

Conoce el mundo donde vives.. Lär känna världen du lever i


      

Instrumentos - Verktyg

Aprende lo que debes usar para la limpieza, reparación, jardinería.. Lär dig vad du måste använda för städning, reparationer, trädgårdsarbete      

Medidas - Mätningar

Prefieres pulgadas o centímetros? ¿Ya eres métrico?. Föredrar du tum eller centimeter? Är du metrisk än?


      

Movimiento, Direcciones - Rörelse, Direktion

Muévete lentamente, conduce seguro.. Röd dig sakta, kör säkert


      

Naturaleza - Natur

Preserva la naturaleza, ¡Tu madre!. Skydda naturen, din mor!


      

Números - Nummer

Uno, dos, tres... Millones, billones.. En, två, tre… Miljoner, Miljarder


      

Partes del cuerpo humano - Kroppsdelar

El cuerpo es el envase del alma. Aprende acerca de las piernas, brazos y oídos.. Kroppen innehåller själen. Lär dig om ben, armar och öron


      

Plantas - Växter

Aprende acerca de las maravillas naturales que nos rodean. Todo acerca de las plantas: árboles, flores, arbustos.. Lär dig om naturens mirakel som omger oss. Allt om växter: träd, blommor, buskar


      

Profesión - Yrke

Es muy importante tener una profesión hoy en día. Puedes ser un profesional sin el conocimiento de idiomas extranjeros? Muy difícil!. Det är väldigt viktigt att har ett bra yrke nu för tiden. Kan du vara professionell utan att kunna andra språk?      

Religión, Política, Militar, Ciencia - Religion, Politik, Militärvetenskap

¡No te pierdas nuestra lección más importante! Haz el amor y no la guerra.. Missa inte vår viktigaste lektion av alla! Sprid kärlek, inte krig!


      

Ropa 1 - Klädsel 1

Todo acerca de lo que te pones para verte bien y mantenerte caliente.. Allt om vad du ska ta på dig för att se bra ut och förbli varm      

Salud, medicina, higiene - Hälsa, Medicin, Hygien

Cómo decirle al médico sobre tu dolor de cabeza.. Hur du kan prata med din läkare om din huvudvärk


      

Saludos, Peticiones, Bienvenidas, Despedidas - Att hälsa, Förfrågningar, Välkomster, Farväl

Aprende cómo socializar con la gente.. Ta reda på hur man ska socialisera med människor


      

Sentimientos, sensaciónes - Känslor, Sinnen

Todo acerca del amor, el odio, el olfato y el tacto.. Allt om kärlek, hat, lukt och beröring


      

Tiempo 1 - Tid 1

¡El tiempo pasa! ¡No hay tiempo para detenerse! Aprende acerca del tiempo ahora con Internet Políglota!. Tiden tickar! Utan fördröjning: Lär dig om tid med Internet Polyglot nu!


      

Tiempo 2 - Tid 2

¡ENo pierdas el tiempo! Aprende palabras nuevas.. Slösa inte bort din tid! Lär dig nya ord


      

Trabajo, negocios, oficina - Jobb, Affärer, Kontor

No trabajes demasiado duro. Tómate un descanso, aprende sobre palabras relacionadas al trabajo.. Jobba inte för hårt. Vila, lär dig ord om jobb      

Vida, Edad - Livet, Ålder

La vida es corta. Aprende todo acerca de sus etapas desde el nacimiento hasta la muerte.. Livet är kort. Lär dig allt om dess stadier från födelse till döden.


Languages: 西班牙语, 瑞典语, more...
課程: 西班牙语-瑞典语, more...