Animals - விலங்குகள்

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. பூனைகள் மற்றும் நாய்கள். பறவைகள் மற்றும் மீன்கள். விலங்குகள் பற்றி


      
  

Buildings, Organizations - கட்டிடங்கள், அமைப்புகள்

Churches, theatres, train stations, stores. தேவாலயங்கள், திரையரங்குகள், ரயில் நிலையங்கள், கடைகள்


      
  

Car - கார்

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. நீங்கள் ஒரு வெளிநாட்டில் உள்ளபோது கார் வாடகைக்கு எடுக்க வேண்டுமா? அதன் ஸ்டியரிங் எங்கே உள்ளது என்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டும்


      
  

City, Streets, Transportation - மாநகரம், தெருக்கள், போக்குவரத்து

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. ஒரு பெரிய மாநகரத்தில் தொலைந்து விடாதீர்கள். சங்கீத மண்டபத்துக்கு எப்படி செல்வது என்பதை கேளுங்கள்


      
  

Clothing 1 - உடை 1

All about what you put on in order to look nice and stay warm. அழகான தோற்றத்துக்கும் வெதுவெதுப்பாக இருப்பதற்கும் நீங்கள் எதை அணிந்துகொள்கிறீர்கள் என்பது பற்றி


      
  

      
  

Colors - நிறங்கள்

All about red, white and blue. சிவப்பு, வெள்ளை மற்றும் நீலம் பற்றி


      
  

Education 1 - கல்வி 1

All about school, college, university. பள்ளி, கல்லூரி, பல்கலைக்கழகம் பற்றி


      
  

Education 2 - கல்வி 2

Part 2 of our famous lesson about educational processes. கல்வியின் நிகழ்முறைகள் குறித்த நமது பிரபல பாட்த்தின் 2 ஆம் பாகம்


      
  

Entertainment, Art, Music - பொழுதுபோக்கு, கலை, இசை

What would be our life without art? An empty shell. கலை இல்லாத வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்? ஒரு காலி பாத்திரம் போல் இருக்கும்


      
  

Family - குடும்பம்

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. தாய், தந்தை, உறவினர்கள். குடும்பம் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான விஷயம்


      
  

Feelings, Senses - உணர்வுகள், புலன்கள்

All about love, hate, smell and touch. அன்பு, வெறுப்பு, நுகர்தல் மற்றும் தொடுதல் பற்றி


      
  

Food, Restaurants, Kitchen 1 - உணவு, உணவகங்கள்,சமையலறை 1

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. தித்திக்கும் பாடம். உங்களுக்கு பிடித்தமான, ருசியான, சிறு பலகாரங்கள் பற்றி


      
  

Food, Restaurants, Kitchen 2 - உணவு, உணவகங்கள், சமையலறை 2

Part two of yummy lesson. தித்திக்கும் பாடத்தின் இரண்டாம் பகுதி


      
  

Geography: Countries, Cities... - புவியியல்: நாடுகள், நகரங்கள் ...

Know the world where you live. நீங்கள் வாழும் உலகை அறிந்துகொள்ளுங்கள்


      
  

Greetings, Requests, Welcomes, Farewells - வாழ்த்துக்கள், வேண்டுகோள்கள், வரவேற்புகள், விடைபிரிவுகள்

Know how to socialize with people. மக்களுடன் பழகுவது எப்படி என்பதை அறிந்துகொள்ளுங்கள்      
  

Health, Medicine, Hygiene - சுகாதாரம், மருத்துவம், சுத்தம்

How to tell doctor about your headache. உங்கள் தலைவலி பற்றி மருத்துவரிடம் எப்படி கூறுவது


      
  

      
  

Human Body Parts - மனித உடல் பாகங்கள்

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. உடல் ஆன்மாவின் கலன் ஆகும். கால்கள், கைகள் மற்றும் காதுகள் பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள்


      
  

Human Characteristics 1 - மனித பண்புகள் 1

How to describe people around you. உங்களை சுற்றிள்ள மக்களை எப்படி சித்தரிப்பது


      
  

      
  

Life, Age - வாழ்க்கை, வயது

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. வாழ்க்கை குறுகியது. பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை அதன் கட்டங்களை பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள்


      
  

      
  

Measures, Measurements - அளவுகள், அளவைகள்

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. நீங்கள் எதை பயன்படுத்த விரும்புகிறீர்கள்: அங்குலமா அல்லது சென்டிமீட்டரா? நீங்கள் அளவிடுவதை பழகிவிட்டீர்களா?


      
  

Money, Shopping - பணம், ஷாப்பிங்

Do not miss this lesson. Learn how to count money. இந்த பாடத்தை விட்டுவிடக் கூடாது. பணத்தை எப்படி எண்ணுவது எனக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்


      
  

Movement, Directions - இயக்கம், திசைகள்

Move slowly, drive safely.. மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள்


      
  

Nature - இயற்கை

Preserve nature, your mother!. உங்கள் இயற்கைத் தாயை பேணிக்காப்பது முக்கியம்!


      
  

Numbers - எண்கள்

One, two, three… Millions, billions. ஒன்று, இரண்டு, மூன்று ... லட்சம், கோடி


      
  

      
  

Plants - தாவரங்கள்

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. நம்மை சுற்றியுள்ள இயற்கை அதிசயங்கள் பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள். தாவரங்கள் பற்றி: மரங்கள், மலர்கள், புதர்கள்


      
  

Profession - உத்யோகம்

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. இன்றைய காலத்தில் ஒரு நல்ல உத்யோகம் செய்வது மிகவும் முக்கியம். வெளிநாட்டு மொழிகளை அறியாமல் உங்களால் ஒரு உத்யோகஸ்தராக இருக்கமுடியுமா? அது மிகக் கஷ்டம்!      
  

      
  

Religion, Politics, Military, Science - மதம், அரசியல், இராணுவம், அறிவியல்

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. எல்லாவற்றையும் விட நமது மிக முக்கியமான பாடத்தை தவறவிடாதீர்கள்! போர் செய்யாதே அன்பு செய்!


      
  

Sports, Games, Hobbies - விளையாட்டு, ஆட்டங்கள், பொழுதுபோக்குகள்

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. சிறிது கேளிக்கையும் வேண்டும். கால்பந்து, சதுரங்கம் மற்றும் தீப்பெட்டி அட்டைசேகரித்தல் பற்றி


      
  

Time 1 - நேரம் 1

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. நேரம் ஓடுகிறது! காத்திருக்க நேரம் இல்லை! இப்போது இணைய பன்மொழி வல்லுனர்களிடம் நேரத்தை பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள்!


      
  

Time 2 - நேரம் 2

Don`t waste your time! Learn new words. உங்கள் நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள்! புதிய சொற்களை கற்றுக்கொள்ளுங்கள்


      
  

Tools - கருவிகள்

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. சுத்தம் செய்வதற்கு, பழுதுபார்ப்பதற்கு, தோட்டவேலைக்கு எதையெல்லாம் உபயோகிக்கவேண்டும் என அறிந்துகொள்ளுங்கள்


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Weather - வானிலை

There is no bad weather, all weather is fine.. மோசமான வானிலை என எதுவும் இல்லை, அனைத்துமே நல்ல வானிலை தான்.


      
  

Work, Business, Office - வேலை, வியாபாரம், அலுவலகம்

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. மிகக் கடினமாக உழைக்க வேண்டாம். ஓய்வு எடுங்கள், வேலை குறித்த சொற்களை கற்றுகொள்ளுங்கள்


Languages

英語, Tamil, more

課程

英語-Tamil, more