Animals - Animale

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Câini și pisici. Păsări și pești. Totul despre animale


      

Buildings, Organizations - Clădiri, Organizații

Churches, theatres, train stations, stores. Biserici, teatre, gări, magazine


      

Car - Mașina

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Te afli într-o țară străină și vrei să închiriezi o mașină? Trebuie să înveți unde are volanul!


      

City, Streets, Transportation - Oraș, Străzi, Transport

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Nu te pierde într-un oraș mare. Întreabă cum poți să ajungi la Opera.


      

Clothing 1 - Îmbrăcăminte 1

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Totul despre ce pui pe tine ca să arăți bine și să îți fie cald      

Colors - Culori

All about red, white and blue. Totul despre roșu, alb și albastru


      

Education 1 - Educație 1

All about school, college, university. Totul despre școală, colegiu, universitate


      

Education 2 - Educație 2

Part 2 of our famous lesson about educational processes. Partea a 2 a a lecțiilor noastre despre procesele educaționale


      

Entertainment, Art, Music - Divertisment, Artă, Muzică

What would be our life without art? An empty shell. Cum ar fi viața fără artă? Un ambalaj gol.


      

Family - Familie

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Tată, mamă, rude. Familia este cel mai important lucru in viață      

Feelings, Senses - Sentimente, simțuri

All about love, hate, smell and touch. Totul despre dragoste, ură, miros si atingere


      

Food, Restaurants, Kitchen 1 - Mâncare, Restaurante, Bucătărie 1

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. O lecție delicioasă. Totul despre dorințele tale delicioase.


      

Food, Restaurants, Kitchen 2 - Mâncare, Restaurante, Bucătărie 2

Part two of yummy lesson. Partea a 2 a a lecției delicioase


      

Geography: Countries, Cities... - Geografie: Țări, Orașe…

Know the world where you live. Cunoaște lumea în care trăiești


      

Greetings, Requests, Welcomes, Farewells - Saluturi, Cereri, Întâmpinări, Rămas bun

Know how to socialize with people. Învață cum să socializezi cu oamenii


      

Health, Medicine, Hygiene - Sănatate, Medicină, Igienă

How to tell doctor about your headache. Cum să comunici doctorului ce te doare      

Human Body Parts - Părți ale corpului uman

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Corpul reprezintă ambalajul sufletului. Învățați despre picioare, brațe și urechi


      

Human Characteristics 1 - Caracteristicile umane 1

How to describe people around you. Cum să descrii persoanele care te inconjoară.      

Life, Age - Viața, vârstă

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Viața este scurtă. Învațați totul despre etapele vieții de la naștere până la moarte      

Measures, Measurements - Măsuri, Măsurători

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Preferați inches sau centimetrii? Lucrați în sistemul metric deja?


      

Money, Shopping - Bani, Cumpărături

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Nu pierde această lecție. Învață cum să îți numeri banii


      

Movement, Directions - Mișcare, Direcție

Move slowly, drive safely.. Deplasați-vă încet, conduceți preventiv


      

Nature - Natura

Preserve nature, your mother!. Păstrați natura, mama voastră!


      

Numbers - Numere

One, two, three… Millions, billions. Unu, doi trei…Milioane, miliarde      

Plants - Plante

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Invățați despre minunile naturale care ne inconjoară. Totul despre plante: copaci, flori, arbuști


      

Profession - Profesie

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. Este foarte important să ai o profesie bună în ziua de azi. Poți să devii un profesionist fără a cunoaște o limbă străină? Cam greu!      

Sports, Games, Hobbies - Sport, Jocuri, Interese

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Distrează-te puțin. Totul despre fotbal, șah și meciuri.


      

Time 1 - Timpul 1

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Ceasul bate! Nu ai timp de pierdut! Învață acum despre timp cu Internet Polyglot!


      

Time 2 - Timp 2

Don`t waste your time! Learn new words. Nu pierdeți timpul! Învățați cuvinte noi!


      

Tools - Unelte

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Învață ce ar trebui să folosești pentru curățenie, reparații, grădinărit      

Weather - Clima

There is no bad weather, all weather is fine.. Nu există vreme urâtă, orice vreme este frumoasă


      

Work, Business, Office - Muncă, Afacere, Birou

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Nu munci prea mult. Fă o pauză, învață câteva cuvinte despre muncă.


Languages: 英語, 罗马尼亚语, more...
課程: 英語-罗马尼亚语, more...
Audio 課程: 英語-罗马尼亚语