Auto - Mobil

Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.. Apakah anda sedang berada di sebuah negeri asing dan ingin menyewa mobil? Anda harus tahu di mana letak kemudinya.


      

Barvy - Warna-warni

Vše o červené, bílé a modré. Semua tentang warna merah, putih dan biru


      

Budovy, organizace - Bangunan, Organisasi

Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody. Gereja, bioskop, stasiun kereta api, pertokoan


      

Čas 1 - Waktu 1

Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!. Waktu terus berlalu! Tiada waktu untuk berlama-lama! Pelajari mengenai waktu bersama Internet Polyglot, sekarang!


      

Čas 2 - Waktu 2

Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka. Jangan sia-siakan waktu anda! Pelajari kata-kata baru


      

Části lidského těla - Bagian Tubuh Manusia

Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši. Tubuh merupakan wadah bagi jiwa. Belajar mengenai kaki, tangan dan telinga


      

Čísla - Angka

Jedna, dva, tři... miliony, miliardy. Satu, dua, tiga… Jutaan, Miliaran      

Jídlo, restaurace, kuchyně 1 - Makanan, Restoran, Dapur 1

Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.. Pelajaran yang lezat. Semua tentang makanan kesukaan, yang enak, serta cemilan kecil anda


      

Jídlo, restaurace, kuchyně 2 - Makanan, Restoran, Dapur 2

Pokračování lekce k sežrání.. Bagian dua dari Pelajaran yang lezat

      

Města, ulice, doprava - Kota, Jalanan, Transportasi

Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře. Jangan sampai tersesat di kota besar. Tanyakan bagaimana caranya agar anda dapat sampai di gedung opera


      

Míry, měření - Ukuran, Pengukuran

Máte raději palce, nebo centimetry?. Apakah anda lebih memilih ukuran inci atau senti meter? Sudahkah anda ukur?


      

Náboženství, politika, armáda, věda - Agama, Politik, Militer, Ilmu Pengetahuan

Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!. Jangan lewatkan pelajaran terserius kami dari semua pelajaran lainnya ! Buatlah perdamaian, bukan peperangan!


      

Nástroje - Peralatan

Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení. Mengetahui apa yang seharusnya anda gunakan untuk membersihkan, memperbaiki, berkebun


      

Oblečení 1 - Pakaian 1

Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo. Semua mengenai apa yang anda kenakan agar terlihat bagus dan tetap hangat      

Peníze, nakupování - Uang, Belanja

Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze. Jangan lewatkan pelajaran ini. Belajar mengenai cara menghitung uang


      

Počasí - Cuaca

Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné. Tidak ada cuaca yang buruk, semua cuaca itu baik


      

Pocity, smysly - Perasaan, Indera

Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku. Semua tentang rasa cinta, rasa benci, indera pencium dan indera peraba


      

Pohyb, směry - Gerakan, Arah

Jezděte pomalu, jezděte bezpečně. Majulah perlahan, mengemudi dengan selamat.


      

Popis člověka 1 - Sifat Manusia 1

Jak popsat lidi kolem sebe. Bagaimana menjelaskan tentang orang di sekitar anda      

Pozdravy, prosby, uvítání, loučení - Ucapan-ucapan Salam, Permintaan, Penyambutan, Perpisahan

Jak se dostat mezi lidi. Mengetahui bagaimana caranya bersosialisasi dengan orang lain


      

Práce, podnikání, kancelář - Kerja, Bisnis, Perkantoran

Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci. Jangan bekerja terlampau keras. Beristirahatlah sejenak, pelajari kata-kata mengenai pekerjaan


      

Příroda - Alam

Ochraňujte přírodu, svou matku!. Lestarikan alam, dari mana anda berasal!


      

Profese - Pekerjaan

Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!. Betapa pentingnya memiliki sebuah pekerjaan yang baik dewasa ini. Bisakah anda menjadi seorang profesional tanpa pengetahuan mengenai bahasa asing? Hampir tidak mungkin!


      

Rodina - Keluarga

Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života. Ibu, ayah, sanak saudara. Keluarga merupakan hal terpenting dalam hidup.


      

Rostliny - Tumbuhan

Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře. Belajar tentang keajaiban alam di sekitar kita. Semua mengenai tumbuhan: pepohonan, bunga, dan semak      

Sporty, hry, koníčky - Olah raga, Permainan, Hobi

Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček. Bersenang-senanglah. Semua tentang sepak bola, catur dan pertandingan


      

Vzdělání 1 - Pendidikan 1

Všechno o škole, vysoké a univerzitě. Semua tentang sekolah, perguruan tinggi, universitas


      

Vzdělání 2 - Pendidikan 2

Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání. Bagian 2 mengenai pelajaran terkenal kita dalam proses pendidikan


      

Zábava, umění, hudba - Hiburan, Seni, Musik

Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka. Apa jadinya hidup kita tanpa seni ? Sebuah cangkang yang kosong belaka      

Zdraví, medicína, hygiena - Kesehatan, Obat, Ilmu Kesehatan

Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy. Bagaimana memberi tahu dokter mengenai sakit kepala yang anda rasakan


      

Zeměpis: Země, města,.. - Geografi: Negara-negara, Kota-kota...

Poznejte svět, ve kterém žijete. Mengenal dunia dimana anda tinggal


      

Život, Stáří - Hidup, Usia

Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti. Hidup ini singkat. Pelajari semua tahap-tahap kehidupan sejak kelahiran hingga kematian.


      

Zvířata - Binatang

Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech. Kucing dan anjing. Burung dan ikan. Segalanya tentang binatang


Languages: 捷克语, 印度尼西亚语, more...
課程: 捷克语-印度尼西亚语, more...