A A Á B C C Č D D Ď E E É Ě F G H C I I Í J K L M N N Ň O O Ó P Q R R Ř S S Š T T Ť U U U Ú Ů V W X Y Y Ý Z Z Ž

  

Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.. Er du i et fremmed land og vil leje en bil? Du er nødt til at vide, hvor rattet sidder


  

Vše o červené, bílé a modré. Alt om rød, hvid og blå


  

Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody. Kirker, teatre, togstationer, butikker


  

Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!. Tiden går! Ingen tid til pjat! Nu kan du lære klokken med Internet Polyglot!


  

Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka. Spild ikke din tid! Lær nye ord


  

Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši. Kroppen er sjælens beholder. Lær om arme, ben og ører


  

Jedna, dva, tři... miliony, miliardy. En, to, tre...Millioner, milliarder


  

  

Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.. En lækkerbisken. Alt om dine foretrukne små delikate madlyster


  

Pokračování lekce k sežrání.. Del to af lækkerbisken


  

  

  

Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře. Far ikke vild i en storby. Spørg, hvordan du kommer til operahuset


  

Máte raději palce, nebo centimetry?. Er du til tommer eller centimeter? Har du snart styr på metersystemet?


  

Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!. Gå ikke glip af vores vigtiste lektion af dem alle!


  

Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení. Vid, hvad du bør bruge til rengøring, reparation, havebrug  

Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo. Alt om, hvad du tager på for at se pæn ud og holde varmen


  

  

Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze. Gå ikke glip af denne lektion. Lær hvordan man tæller penge


  

Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné. Der findes ikke dårligt vejr, alt vejr er fint.


  

Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku. Alt om had, kærlighed, lugtesans og følesans


  

Jezděte pomalu, jezděte bezpečně. Kør roligt og sikkert.


  

Jak popsat lidi kolem sebe. Sådan beskrives folk omkring dig


  

  

Jak se dostat mezi lidi. Vid, hvordan du skal omgås folk


  

Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci. Arbejd ikke for hårdt. Tag en pause, lær ord om arbejde


  

Ochraňujte přírodu, svou matku!. Bevar naturen, din moder!


  

Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!. Nu til dags er det meget vigtigt at have en god profession. Kan du være faguddannet uden kendskab til fremmedsprog? Næppe!


  

Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života. Moder, fader, slægtninge. Familien er det vigtigste i livet


  

Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře. Lær om naturens vidundere, der omgiver os. Alt om planter: træer, blomster, buske


  


  

  

  

  

  

Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček. Hav det sjovt. Alt om fodbold, skak og at samle på tændstikker


  

Všechno o škole, vysoké a univerzitě. Alt om skole, højskole, universitet


  

Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání. Del 2 af vores berømte lektion om uddannelseforløb


  

Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka. Hvad ville livet være uden kunst? En tom skal


  

  

Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy. Sådan fortæller du lægen om din hovedpine


  

Poznejte svět, ve kterém žijete. Kend den verden, som du bor i


  

Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti. Livet er kort. Lær alt om dets stadier fra fødsel til død


  

Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech. Katte og hunde. Fugle og fisk. Alt om dyr