ตัวเลข - Brojevi

หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน. Jedan, dva, tri… milijuni, milijarde

31 words

0 0
生字語言: Thai
翻易語言: Croatian
Word Translation
      0 0 ตัวเลข broj
      0 0 ตัวเลขดิจิท znamenka
      0 0 พัน tisuću
      0 0 พันล้าน milijarda
      0 0 ยี่สิบ dvadeset
      0 0 ร้อย sto
      0 0 ล้าน milijun
      0 0 สอง dva
      0 0 สาม tri
      0 0 สามสิบ trideset
      0 0 สิบ deset
      0 0 สิบสอง dvanaest
      0 0 สิบสาม trinaest
      0 0 สิบเอ็ด jedanaest
      0 0 สี่ četiri
      0 0 สี่สิบ četrdeset
      0 0 หก šest
      0 0 หกสิบ šezdeset
      0 0 หนึ่ง jedan
      0 0 ห้า pet
      0 0 ห้าสิบ pedeset
      0 0 อันดับที่ redni
      0 0 อันดับสอง drugi
      0 0 อันดับสาม treći
      0 0 อันดับหนึ่ง prvi
      0 0 เก้า devet
      0 0 เก้าสิบ devedeset
      0 0 เจ็ด sedam
      0 0 เจ็ดสิบ sedamdeset
      0 0 แปด osam
      0 0 แปดสิบ osamdeset
Languages: 泰語, 克罗地亚語, more...
課程: 泰語-克罗地亚語, more...