பல்வேறு வினையடைகள் 1 - Çeşitli zarflar 148 words

0 0
生字語言: Tamil
翻易語言: Turkish
Word Translation
   0 0 (அதைக்) காட்டிலும்    daha doğrusu
   0 0 அங்கே    orada
   0 0 அடிக்கடி    sık
   0 0 அதிகமாக    daha
   0 0 அது இருக்கட்டும் ...    bu arada ...
   0 0 அநேகமாக    olabilir
   0 0 அநேகமாக ... போலும்    belki
   0 0 அப்பொழுது    o zaman
   0 0 அரிதாக    ara sıra
   0 0 அறவே    hiç
   0 0 ஆகையால்    o zaman
   0 0 இங்கே    burada
   0 0 இன்னும்    hala
   0 0 உண்மையிலேயே    aslında
   0 0 உறுதியாக    elbette
   0 0 எங்கே    nerede
   0 0 எத்தனை    kaç tane
   0 0 என்ன    ne
   0 0 எப்படி    nasıl
   0 0 எப்பொழுதும்    her zaman
   0 0 எவ்வளவு    ne kadar
   0 0 ஏனெனில்    çünkü
   0 0 ஏன்    neden
   0 0 ஒன்றாக    beraber
   0 0 ஒருபோதும் இல்லை    hiçbir zaman
   0 0 ஒரே ஒரு    sadece
   0 0 கிட்டத்தட்ட    aşağı yukarı
   0 0 கூட    da
   0 0 சிறிது    biraz
   0 0 சில வேளைகளில்    bazen
   0 0 தலைகீழாக    tepetaklak
   0 0 நடுவில்    ortasında
   0 0 நன்கு    iyi
   0 0 நிச்சயமாக    tabi ki
   0 0 நிறைய    çok
   0 0 பொதுவாக    genelde
   0 0 போதுமான    yeterli
   0 0 மிகப் பல    çok fazla
   0 0 மிகவும்    çok
   0 0 மிகவும்    oldukça
   0 0 மிகுதியாக    çok fazla
   0 0 மீண்டும்    yine
   0 0 முன்னாள்    geçmişte
   0 0 மேலும்    da
   0 0 மோசமாக    kötü
   0 0 யார்    kim
   0 0 வலது பக்கம் வெளியே    içi dışına çıkmış
   0 0 வழக்கமாக    genellikle
Languages: Tamil, 土耳其語, more...
課程: Tamil-土耳其語, more...