பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Iba`t ibang Pandiwa 10 words

0 0
生字語言: Tamil
翻易語言: Tagalog

Word Translation
Languages: Tamil, Tagalog, more...
課程: Tamil-Tagalog, more...