பல்வேறு பெயரடைகள் - Vari Aggettivi生字語言: Tamil
翻易語言: Italian