பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Diversaj verboj 1


Usage Examples
生字語言: Tamil
翻易語言: Esperanto
0 words