செய்பொருட்கள், வஸ்துக்கள், பொருள்கள், கருவிகள் - Materialoj, ŝtofoj, objektoj, iloj.


Usage Examples
生字語言: Tamil
翻易語言: Esperanto
42 words
Word  ·  Translation
ஆக்கப்பொருள்  ·  materialo  
இரும்பு  ·  fero  
உருகுதல்  ·  fandiĝi  
உலர்தல்  ·  seka  
உலோகம்  ·  metalo  
ஊச்சியான  ·  pintigita  
எண்ணெய்  ·  oleo  
கடினமான  ·  malmola  
கனமான  ·  peza  
கம்பளி ஆடை  ·  lano  
கரடு முரடான  ·  kruda  
கல்  ·  ŝtono  
களிமண்  ·  argilo  
காகிதம்  ·  papero  
குறுகிய  ·  mallarĝa  
குளிர் அடைதல்  ·  malvarmiĝi  
குளிர்ச்சியான  ·  malvarma  
குளிர்தல்  ·  malvarmigi  
கூர்மையான  ·  akra  
சூடான  ·  varma  
செங்கல்  ·  briko  
திரவம்  ·  fluidaĵo  
திறந்த  ·  malfermita  
துணி  ·  ŝtofo  
துரு பிடித்தல்  ·  rusti  
துளை  ·  truo  
தோல்  ·  ledo  
நனைதல்  ·  malsekiĝi  
நனைத்தல்  ·  malsekigi  
நீராவி  ·  vaporo  
பனிக்கட்டி  ·  glaco  
புத்தம் புதிய  ·  nova  
மரப்பலகை  ·  tabulo  
மரம்  ·  ligno  
மழுங்கிய  ·  malakra  
மிருதுவான  ·  mola  
மூடிய  ·  fermita  
மென்மையான  ·  glata  
மேற்பரப்பு  ·  surfaco  
வழுக்குகிற  ·  glita  
வாடுதல்  ·  putri  
வெற்றிடம்  ·  vakuo