விலங்குகள் - Bestoj

பூனைகள் மற்றும் நாய்கள். பறவைகள் மற்றும் மீன்கள். விலங்குகள் பற்றி. Birdoj kaj fiŝoj. Ĉio pri bestoj.
Usage Examples
生字語言: Tamil
翻易語言: Esperanto
52 words
Word  ·  Translation
அனைத்துண்ணி  ·  ĉiomanĝanto  
அன்னப் பறவை  ·  cigno  
ஆடு கத்துதல்  ·  bleki  
ஆடு, மாடுகள்  ·  brutaro  
ஆண்  ·  virseksulo  
ஆமை  ·  testudo  
இறக்கை  ·  flugilo  
 ·  muŝo  
ஊர்ந்து செல்பவை  ·  reptilio  
ஒட்டகச்சிவிங்கி  ·  ĝirafo  
ஒட்டகம்  ·  kamelo  
கடற் புறா  ·  mevo  
கன்று  ·  bovido  
குதிரை  ·  ĉevalo  
குரைத்தல்  ·  boji  
கொசு  ·  kulo  
கோழி  ·  kokino  
சிலந்தி  ·  araneo  
சுண்டெலி  ·  muso  
சுறா  ·  ŝarko  
செல்லப்பிராணி  ·  hejmbesto  
டால்பின்  ·  delfeno  
தவளை  ·  rano  
தாவர உண்ணி  ·  herbovorulo  
தேனீ  ·  abelo  
நத்தை  ·  heliko  
நாய்  ·  hundo  
நாய்க்குட்டி  ·  hundido  
நீள் மூக்கு  ·  muzelo  
பட்டாம்பூச்சி  ·  papilio  
பாம்பு  ·  serpento  
பாலூட்டி  ·  mamulo  
புலி  ·  tigro  
புழு  ·  vermo  
பூச்சி  ·  insekto  
பூனை  ·  kato  
பெண்  ·  ino  
பெண் வாத்து  ·  ansero  
பென்குவின்  ·  pingveno  
மாடு கத்துதல்  ·  muĝi  
மாமிச உண்ணி  ·  viandmanĝanto  
மியாவ் சப்தம்  ·  miaŭi  
மீன்  ·  fiŝo  
முதலை  ·  krokodilo  
முயல்  ·  kuniklo  
யானை  ·  elefanto  
வன  ·  sovaĝa  
வரி  ·  strio  
வரிக்குதிரை  ·  zebro  
வரியிட்ட  ·  stria  
வாத்து  ·  anaso  
வீட்டு  ·  hejma