பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 2 - Διάφορα ρήματα 266 words

0 0
生字語言: Tamil
翻易語言: Greek
Word Translation
   0 0 அனுமதிப்பது    αφήνω
   0 0 அரட்டை அடிப்பது    φλυαρώ
   0 0 அறிந்துகொள்வது    γνωρίζω
   0 0 அழைப்பது    προσκαλώ
   0 0 இடைஞ்சல் ஏற்படுத்துவது    ενοχλώ
   0 0 இணைப்பது    συνδέω
   0 0 இயலுதல்    μπορώ
   0 0 இழப்பது    χάνω
   0 0 உடைப்பது    σπάζω
   0 0 உருவாக்குவது    δημιουργώ
   0 0 உலர்த்துவது    ξεραίνω
   0 0 ஊதுவது    φυσώ
   0 0 எதையாவது கழற்றுவது    ξεβιδώνω κάτι
   0 0 எதையாவது திருகுவது    βιδώνω κάτι
   0 0 எரிச்சல் காட்டுவது    συνοφρυώνομαι
   0 0 ஏமாற்றுவது    εξαπατώ
   0 0 ஒரு தவறை செய்வது    σφάλλω
   0 0 ஓய்வெடுப்பது    χαλαρώνω
   0 0 கண்விழிப்பது    ξυπνώ
   0 0 கவலைப்படுவது    ανησυχώ για
   0 0 காலியாக்குவது    αδειάζω
   0 0 கிழிப்பது    δακρύζω
   0 0 கிழ்ப்படிவது    υπακούω
   0 0 கீழே போடுவது    αφήνω
   0 0 கீழ்ப்படிய மறுப்பது    δεν υπακούω
   0 0 குனிவது    κάμπτω
   0 0 கேலி பேசுவது    αστειεύομαι
   0 0 கைப்பற்றுவது    συλλαμβάνω
   0 0 சந்திப்பது    συναντώ
   0 0 சரளமாகப் பேசுவது    μιλώ με ευφράδεια
   0 0 சரிபார்ப்பது    ελέγχω
   0 0 சலிப்படைவது    βαριέμαι
   0 0 சுத்தம் செய்வது    πλένω
   0 0 தடுப்பது    απαγορεύω
   0 0 திருடுவது    κλέβω
   0 0 திரும்ப ஒப்படைப்பது    επιστρέφω
   0 0 துடைப்பது    σκουπίζω
   0 0 துளையிடுவது    γίνομαι βαρετός
   0 0 தொந்தரவு செய்வது    εκνευρίζω
   0 0 தோற்கடிப்பது    κτυπώ
   0 0 நடுங்குவது    τινάζω
   0 0 நடைபெறுவது    λαμβάνει
   0 0 நம்புவது    θεωρώ
   0 0 நினைவுகூறுவது    θυμάμαι
   0 0 நிரப்புவது    γεμίζω
   0 0 நீக்குவது    αφαιρώ
   0 0 பதிலளிப்பது    απαντώ
   0 0 பழகிப்போவது    συνηθίζω
   0 0 பாதுகாப்பது    προστατεύω
   0 0 பின்பற்றுவது    ακολουθώ
   0 0 பிரிந்துவிடுவது    για να χωρίζω
   0 0 புகார் கொடுப்பது    παραπονούμαι
   0 0 போராடுவது    παλεύω
   0 0 பொருள் சுட்டுவது    υποδηλώνω
   0 0 மாற்றுவது    αλλάζω
   0 0 மீட்பது    διασώζω
   0 0 மீண்டும் செய்வது    επαναλαμβάνω
   0 0 மூழ்குவது    βυθίζω
   0 0 வற்புறுத்தி ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது    πείθω
   0 0 வாக்குறுதி அளிப்பது    υπόσχομαι
   0 0 வாழ்த்துவது    επιθυμώ
   0 0 விடுவிப்பது    απελευθερώνω
   0 0 விரிப்பது    ξετυλίγω
   0 0 விரும்புவது    θέλω
   0 0 விளக்குவது    εξηγώ
   0 0 வெற்றிபெறுவது    πετυχαίνω
Languages: Tamil, 希腊语, more...
課程: Tamil-希腊语, more...