இயக்கம், திசைகள் - Bewegung, Richtungen

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Langsam bewegen, sicher fahren.

生字語言: Tamil
翻易語言: German

Word >> Translation

Languages

Tamil, 德語, more

課程

Tamil-德語, more