மக்கள்: உறவினர், நண்பர்கள், எதிரிகள் ... - افراد: بستگان، دوستان، دشمنان...生字語言: Tamil
翻易語言: Farsi


Word >> Translation
அஞ்சல் அட்டை
0 0
அண்டை வீட்டார்
0 0
அன்பு
0 0
அறைத் தோழன்
0 0
ஆண்பிள்ளை
0 0
ஆண்மையுள்ள
0 0
ஆராதித்தல்
0 0
உண்மை
0 0
உதவி
0 0
எதிரி
0 0
ஒருவரையொருவர் முத்தமிடுதல்
0 0
ஓர் அறிவுரை
0 0
கடைசிப் பெயர்
0 0
காதலித்தல்
0 0
குரல்
0 0
கூட்ட நெரிசல்
0 0
கை குலுக்குதல்
0 0
சரியாக
0 0
சஹ (மனிதர்)
0 0
சிறு குழந்தை
0 0
சிறுமி
0 0
சிறுவன்
0 0
தவறாக
0 0
நண்பர்
0 0
நபர்
0 0
நம்பிக்கை வைத்தல்
0 0
பரிசு
0 0
பித்தன் போல
0 0
புரிந்துகொள்ளுதல்
0 0
பூச்செண்டு
0 0
பெண்
0 0
பெண்மையுள்ள
0 0
பெயர்
0 0
பொய்
0 0
பொய் சொல்லுதல்
0 0
மக்கள்
0 0
மன்னிக்கவும்
0 0
முட்டாள்
0 0
முதல் பெயர்
0 0
முத்தமிடுதல்
0 0
முத்தம்
0 0
விதவை
0 0
விருந்தாளி
0 0
வெறுத்தல்
0 0

Languages

Tamil, Farsi, more

課程

Tamil-Farsi, more