இயக்கம், திசைகள் - 運動, 方向

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். 慢慢地移動, 安全地駕駛

生字語言: Tamil
翻易語言: Chinese

Word >> Translation

Languages

Tamil, 汉语, more

課程

Tamil-汉语, more