மக்கள்: உறவினர், நண்பர்கள், எதிரிகள் ... - Людзі: сваякі, сябры, ворагі



生字語言: Tamil
翻易語言: Belarusian
44 words




Word  ·  Translation (transliteration: )
அஞ்சல் அட்டை  ·  паштоўка  (pashtouka)  
அண்டை வீட்டார்  ·  сусед  (sused)  
அன்பு  ·  каханне  (kakhanne)  
அறைத் தோழன்  ·  сусед  (sused)  
ஆண்பிள்ளை  ·  мужчына  (muzhchyna)  
ஆண்மையுள்ள  ·  мужчынскі  (muzhchynski)  
ஆராதித்தல்  ·  абажаць  (abazhats')  
உண்மை  ·  праўда  (prauda)  
உதவி  ·  дапамога  (dapamoga)  
எதிரி  ·  вораг  (vorag)  
ஒருவரையொருவர் முத்தமிடுதல்  ·  цалавацца  (tsalavatstsa)  
ஓர் அறிவுரை  ·  парада  (parada)  
கடைசிப் பெயர்  ·  прозвішча  (prozvishcha)  
காதலித்தல்  ·  кахаць  (kakhats')  
குரல்  ·  голас  (golas)  
கூட்ட நெரிசல்  ·  натоўп  (natoup)  
கை குலுக்குதல்  ·  паціскаць руку  (patsiskats' ruku)  
சரியாக  ·  мець рацыю  (mets' ratsyju)  
சஹ (மனிதர்)  ·  хлопец  (khlopets)  
சிறு குழந்தை  ·  малы  (maly)  
சிறுமி  ·  дзяўчынка  (dzjauchynka)  
சிறுவன்  ·  хлопчык  (khlopchyk)  
தவறாக  ·  не мець рацыі  (ne mets' ratsyi)  
நண்பர்  ·  сябар  (sjabar)  
நபர்  ·  асоба  (asoba)  
நம்பிக்கை வைத்தல்  ·  спадзявацца  (spadzjavatstsa)  
பரிசு  ·  падарунак  (padarunak)  
பித்தன் போல  ·  як дурань  (jak duran')  
புரிந்துகொள்ளுதல்  ·  разумець  (razumets')  
பூச்செண்டு  ·  букет  (buket)  
பெண்  ·  жанчына  (zhanchyna)  
பெண்மையுள்ள  ·  жаночы  (zhanochy)  
பெயர்  ·  імя  (imja)  
பொய்  ·  хлусня  (khlusnja)  
பொய் சொல்லுதல்  ·  ілгаць  (ilgats')  
மக்கள்  ·  людзі  (ljudzi)  
மன்னிக்கவும்  ·  прабач(це)  (prabach(tse))  
முட்டாள்  ·  дурань  (duran')  
முதல் பெயர்  ·  імя  (imja)  
முத்தமிடுதல்  ·  цалавацца  (tsalavatstsa)  
முத்தம்  ·  пацалунак  (patsalunak)  
விதவை  ·  удавец  (udavets)  
விருந்தாளி  ·  госць  (gosts')  
வெறுத்தல்  ·  ненавідзець  (nenavidzets')