Αντωνυμίες, κλίσεις, προθέσεις - Zamjenice, veznici, prijedlozi65 words

0 0
生字語言: Greek
翻易語言: Croatian
Word Translation
      0 0 ακριβώς samo
      0 0 αλλά ali
      0 0 από od
      0 0 από τότε od
      0 0 αυτή ona
      0 0 αυτοί oni
      0 0 αυτός on
      0 0 για za
      0 0 γιατί zašto
      0 0 γύρω από oko
      0 0 δίπλα από pokraj
      0 0 εάν ako
      0 0 εγώ ja
      0 0 είτε bilo tko
      0 0 εμείς mi
      0 0 ένα επιπλέον πράγμα još jedna stvar
      0 0 ενάντια protiv
      0 0 ενώ dok
      0 0 έξω από izvan
      0 0 επειδή jer
      0 0 επιπλέον osim toga
      0 0 επιπλέον pored toga
      0 0 επίσης također
      0 0 εσείς ti
      0 0 έτσι pa
      0 0 και i
      0 0 και το ένα και το άλλο oba… i
      0 0 κάποιος netko
      0 0 κατά τη διάρκεια tijekom
      0 0 κάτι nešto
      0 0 κατόπιν poslije
      0 0 κάτω από pod
      0 0 κοντά blizu
      0 0 με s
      0 0 μέσα unutar
      0 0 μέσα u
      0 0 μέσω kroz
      0 0 μεταξύ među
      0 0 μεταξύ između
      0 0 μέχρι do
      0 0 μπροστά από ispred
      0 0 όλοι svi
      0 0 όλοι svi
      0 0 όπου kuda
      0 0 όπου gdje
      0 0 όπως και kao i
      0 0 όταν kad
      0 0 όχι μόνο... αλλά και ne samo … nego također
      0 0 πάλι ponovo
      0 0 πάνω na
      0 0 πάνω από na vrhu
      0 0 πάρ`αυτα unatoč
      0 0 παρομοίως isto tako
      0 0 περίπου oko
      0 0 πίσω από iza
      0 0 ποιανού čiji
      0 0 ποιοι tko
      0 0 προ πάντων iznad svega
      0 0 προκειμένου da bi
      0 0 προς prema
      0 0 προς za
      0 0 πώς kako
      0 0 σύμφωνα με prema
      0 0 τι što
      0 0 χωρίς bez
Languages: 希腊语, 克罗地亚語, more...
課程: 希腊语-克罗地亚語, more...