فعل‌های گوناگون 2 - Διάφορα ρήματα 266 words

0 0
生字語言: Farsi
翻易語言: Greek
Word Translation
      0 0 آرزو داشتن    επιθυμώ
      0 0 آزاد کردن    απελευθερώνω
      0 0 آزردن    εκνευρίζω
      0 0 اتفاق افتادن    λαμβάνει
      0 0 اجازه دادن    αφήνω
      0 0 اخم کردن    συνοφρυώνομαι
      0 0 از دست دادن    χάνω
      0 0 استراحت کردن    χαλαρώνω
      0 0 اسیر کردن    συλλαμβάνω
      0 0 اشتباه کردن    σφάλλω
      0 0 انداختن    αφήνω
      0 0 ایجاد کردن    δημιουργώ
      0 0 باز کردن    ξετυλίγω
      0 0 باور کردن    θεωρώ
      0 0 به خاطر آوردن    θυμάμαι
      0 0 بیدار شدن    ξυπνώ
      0 0 ترغیب کردن    πείθω
      0 0 تغییر دادن    αλλάζω
      0 0 تند تند حرف زدن    φλυαρώ
      0 0 توانستن    μπορώ
      0 0 توضیح دادن    εξηγώ
      0 0 تکرار کردن    επαναλαμβάνω
      0 0 جدا کردن    για να χωρίζω
      0 0 حذف کردن    αφαιρώ
      0 0 خالی کردن    αδειάζω
      0 0 خسته کردن    γίνομαι βαρετός
      0 0 خشک کردن    ξεραίνω
      0 0 خم شدن    κάμπτω
      0 0 خواستن    θέλω
      0 0 دانستن    γνωρίζω
      0 0 دزدیدن    κλέβω
      0 0 دعوا کردن    παλεύω
      0 0 دعوت کردن    προσκαλώ
      0 0 دمیدن    φυσώ
      0 0 دنباله روی کردن    ακολουθώ
      0 0 روان صحبت کردن    μιλώ με ευφράδεια
      0 0 زدن    κτυπώ
      0 0 سرپیچی کردن    δεν υπακούω
      0 0 شستن    πλένω
      0 0 شوخی کردن    αστειεύομαι
      0 0 شکایت کردن    παραπονούμαι
      0 0 شکستن    σπάζω
      0 0 ضمیمه کردن    συνδέω
      0 0 عادت کردن    συνηθίζω
      0 0 غرق شدن    βυθίζω
      0 0 فریب دادن    εξαπατώ
      0 0 قول دادن    υπόσχομαι
      0 0 لرزیدن    τινάζω
      0 0 محافظت کردن    προστατεύω
      0 0 مزاحم شدن    ενοχλώ
      0 0 معنی دادن    υποδηλώνω
      0 0 ملاقات کردن    συναντώ
      0 0 ممنوع کردن    απαγορεύω
      0 0 موفق شدن    πετυχαίνω
      0 0 نجات دادن    διασώζω
      0 0 نگران چیزی بودن    ανησυχώ για
      0 0 پاره کردن    δακρύζω
      0 0 پاسخ دادن    απαντώ
      0 0 پاک کردن    σκουπίζω
      0 0 پر کردن    γεμίζω
      0 0 پس دادن    επιστρέφω
      0 0 پیروی کردن    υπακούω
      0 0 پیچ را باز یا بسته کردن    βιδώνω κάτι
      0 0 پیچ چیزی را باز کردن    ξεβιδώνω κάτι
      0 0 کسل بودن    βαριέμαι
      0 0 کنترل کردن    ελέγχω
Languages: Farsi, 希腊语, more...
課程: Farsi-希腊语, more...