حرکت، جهت‌ها - Μετακίνηση, οδηγίες

به آرامی حرکت کنید، ایمن برانید.. μετακινηθείτε αργά, οδηγείτε με ασφάλεια.

44 words

0 0
生字語言: Farsi
翻易語言: Greek
Word Translation
      0 0 آمدن    έρχομαι
      0 0 آن پایین    εκεί κάτω
      0 0 افتادن    πέφτω
      0 0 ایستادن    σταματώ
      0 0 بازگشتن    επιστρέφω
      0 0 بالا بردن    ανυψώνω
      0 0 بالا رفتن    ανεβαίνω
      0 0 برخوردکردن و بازگشتن    αναπηδώ
      0 0 برگشتن    επιστρέφω
      0 0 به آرامی    αργά
      0 0 به تندی    γρήγορα
      0 0 به سرعت    γρήγορα
      0 0 به سمت راست    στα δεξιά
      0 0 به سمت چپ    στα αριστερά
      0 0 بی حرکت    ακίνητος
      0 0 بیرون آمدن    βγαίνω
      0 0 حرکت کردن    κινούμαι
      0 0 دور    μακριά
      0 0 رانندگی کردن    οδηγώ
      0 0 رسیدن    φθάνω
      0 0 رسیدن به    φθάνω
      0 0 رفتن    πηγαίνω
      0 0 سرعت    ταχύτητα
      0 0 سریع    γρήγορα
      0 0 سریع    γρήγορος
      0 0 سفر رفتن    ταξιδεύω
      0 0 شتاب کردن    βιάζομαι
      0 0 صعود کردن    αναρρίχομαι
      0 0 عبور کردن    διασχίζω
      0 0 فشار دادن    ωθώ
      0 0 لغزیدن    σκοντάφτω
      0 0 لغزیدن    γλιστρώ
      0 0 ماندن    παραμένω
      0 0 مسافرت کردن    ταξιδεύω
      0 0 مستقیم    κατ` ευθείαν μπροστά
      0 0 وارد شدن    εισέρχομαι
      0 0 واژگون شدن    αναστρέφω
      0 0 پائین آمدن    κατεβαίνω
      0 0 چرخیدن    στρίβω
      0 0 کدام طرف؟    προς ποιά κατεύθυνση?
      0 0 کشیدن    τραβώ
      0 0 کند    αργός
      0 0 گردش    μια στροφή
      0 0 گردش رفتن    ένα ταξίδι
Languages: Farsi, 希腊语, more...
課程: Farsi-希腊语, more...