صفات متنوعة - Diversaj adjektivoj24 words

0 0
生字語言: Arabic
翻易語言: Esperanto
Word Translation
      0 0 آخر alia
      0 0 آخر plej lasta
      0 0 أخيراً lasta
      0 0 بسيط simpla
      0 0 جديد nova
      0 0 حرّ libera
      0 0 خاصّ speciala
      0 0 سيئ malbona
      0 0 صاخب brua
      0 0 صامت silenta
      0 0 عادي kutima
      0 0 عادي kutima
      0 0 عديم الفائدة senutila
      0 0 فارغ malplena
      0 0 فظيع terura
      0 0 قادم sekva
      0 0 كامل kompleta
      0 0 كامل plena
      0 0 كُلّ tuta
      0 0 لوحده unusola
      0 0 مثالي perfekta
      0 0 مفيد utila
      0 0 نفسه egala
      0 0 هائل grandega
Languages: 阿拉伯語, Esperanto, more...
課程: 阿拉伯語-Esperanto, more...