νεκρός  -  ميت

Usage Examples

νεκρός (Гръцки)


ميت (Арабски)