A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

      
  

Animals - בעלי חיים

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. חתולים וכלבים. ציפורים ודגים. הכול על בעלי חיים


      
  

Buildings, Organizations - בנינים, ארגונים

Churches, theatres, train stations, stores. כניסיות, תיאטרונים, תחנות רכבת, חנויות


      
  

Car - מכונית

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. האם אתה בארץ זרה ורוצה להשכיר מכונית? אתה צריך לדעת באיזה צד ההגה


      
  

City, Streets, Transportation - עיר, רחובות, תחבורה

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. אל תלך לאיבוד בעיר גדולה. שאל, איך להגיע לבית אופרה.


      
  

Clothing 1 - בגדים 1

All about what you put on in order to look nice and stay warm. כל על מה שאתה צריך כדי להראות טוב ולהישאר חם


      
  

      
  

Colors - צבעים

All about red, white and blue. הכל על אדום, כחול ולבן


      
  

Education 1 - חינוך 1

All about school, college, university. הכול על בית ספר, מכללה, אוניברסיטה


      
  

Education 2 - חינוך 2

Part 2 of our famous lesson about educational processes. פרק 2 מהשיעורים המפורסים שלנו על תהליכי למידה


      
  

Entertainment, Art, Music - בידור, אומנות, מוסיקה

What would be our life without art? An empty shell. מה שווים החיים שלנו בלי אומנות? קליפה ריקה


      
  

Family - משפחה

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. אמא, אבא, קרובי משפחה. אין דבר חשוב יותר ממשפחה


      
  

Feelings, Senses - רגשות, תחושות

All about love, hate, smell and touch. הכל על אהבה , שנאה, ריח ומגע


      
  

Food, Restaurants, Kitchen 1 - אוכל, מסעדות, מטבח 1

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. שיעור טעים מאוד. הכל על המאכלים האהובים עליך. חשקים קטנים


      
  

Food, Restaurants, Kitchen 2 - אוכל, מסעדות, מטבח 2

Part two of yummy lesson. פרק שני משיעור טעים ביותר.


      
  

Geography: Countries, Cities... - גיאוגרפיה : ארצות, ערים...

Know the world where you live. תכיר את העולם בו אתה חי


      
  

Greetings, Requests, Welcomes, Farewells - ברכות , בקשות , קבלות פנים , פרידות

Know how to socialize with people. דע איך לתקשר עם אנשים      
  

Health, Medicine, Hygiene - בריאות, תרופות, היגיינה

How to tell doctor about your headache. איך לספר לרופא,מה מציק לך.


      
  

      
  

Human Body Parts - גוף האדם

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. הגוף הוא מה שמכיל את הנשמה. למד על רגליים, ידיים ואוזניים


      
  

Human Characteristics 1 - תכונות אופי 1

How to describe people around you. איך לתאר אנשים סביבתך


      
  

      
  

Life, Age - חיים, גיל

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. החיים קצרים. למד הכל על השלבים בחיים מלידה ועד המוות


      
  

      
  

Measures, Measurements - מכשירי מדידה, מדידות

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. האם אתה מעדיף אינץ` או ס``מ? האם אתה כבר בשיטה המטרית


      
  

Money, Shopping - כסף, קניות

Do not miss this lesson. Learn how to count money. אל תחמיץ את השיעור הזה. למד איך לספור כסף


      
  

Movement, Directions - תנועה, כיוונים

Move slowly, drive safely.. סע לאט ובזהירות


      
  

Nature - טבע

Preserve nature, your mother!. שמור על הטבע, אמא שלך


      
  

Numbers - מספרים

One, two, three… Millions, billions. אחת , שתיים, שלוש… מיליונים, מיליארדים


      
  

      
  

Plants - צמחים

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. למד על פלאי הטבע, שמקיפים אותנו. הכל על צמחים : עצים, פרחים, שיחים


      
  

Profession - מקצוע

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. זה מאוד חשוב להיות בעל מקצוע טוב היום. האם אתה יכול להיות מקצוען בלי ידע של שפות זרות? בקושי!      
  

      
  

Religion, Politics, Military, Science - דת, פוליטיקה, צבאית, מדע

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. אל תחמיץ את השיעור החשוב ביותר! לא למלחמה ! כן לאהבה!


      
  

Sports, Games, Hobbies - ספורט, משחקים, תחביבים

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. תעשה חיים. הכל על כדורגל, שחמט ומשחקים


      
  

Time 1 - הזמן 1

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. הזמן טס . אין זמן להתמהמה! למד על הזמן עכשיו!


      
  

Time 2 - הזמן 2

Don`t waste your time! Learn new words. אל תבזבז את הזמן שלך! למד מילים חדשות


      
  

Tools - כלים

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. לדעת מה שאתה צריך בשביל לנקות, לתקן ולגנן


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Weather - מזג אויר

There is no bad weather, all weather is fine.. אין מזג אויר שהוא רע, כל מזג אויר הוא טוב


      
  

Work, Business, Office - עבודה, עסק, משרד

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. אל תעבוד יותר מדי. תנוח, תלמד מילים על עבודה