A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Котки и кучета. Птици и риби. В света на животните.


  

Churches, theatres, train stations, stores. Църкви, театри, гари, магазини


  

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Намирате се в чужбина и искате да си вземете кола под наем? Много е важно да знаете къде й е кормилото


  

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Внимавайте да не се загубите в големия град. Научете да попитате правилно как да стигнете до операта


  

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Всичко за топлите дрехи и естетичния вид


  

  

All about red, white and blue. Всеки ловец знае къде се крие фазанът


  

All about school, college, university. Всичко за училището, института, университета


  

Part 2 of our famous lesson about educational processes. Част Втора на известния ни урок за образователните процеси


  

What would be our life without art? An empty shell. Какво би бил животът ни без изкуство? Празна черупка на мида


  

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Майка, баща, роднини. Семейството е най-святото в живота.


  

All about love, hate, smell and touch. Всичко за любовта и омразата, обоняние и осезание


  

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. Вкусен урок. Всичко за Вашите любими деликатеси


  

Part two of yummy lesson. Вкусен урок. Част втора


  

Know the world where you live. Опознай светът, в който живееш


  

Know how to socialize with people. Научете се да общувате с хората  

How to tell doctor about your headache. Как да кажем на доктора, че имаме главоболие


  

  

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Лицето е огледало на душата. Всичко за ръцете, краката и ушите.


  

How to describe people around you. Как да характеризираме хората около нас


  

  

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Животът е кратък. Научете всичко за неговите етапи от рождението до смъртта


  

  

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Какво предпочитате - инчове или сантиметри? Десетична мерна система ли използвате?


  

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Не пропускайте този урок. Научете се да броите парите


  

Move slowly, drive safely.. Карай бавно- стигни жив!


  

Preserve nature, your mother!. Пазете природата, Вашата майка!


  

One, two, three… Millions, billions. Едно, две, три... Милион, милиард


  

  

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Изучете чудесата на природата, които ни заобкалят. Всичко за растенията: дървета, цветя, храсти.


  

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. В наши дни е много важно да имаш добра професия. Но можете ли да сте професионалист без да знаете чужди езици? Едва ли.  

  

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. Не пропускайте най-сериозния ни урок. Правете любов, а не война!


  

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Починете си и се забавлявайте! Всичко за футбола, шаха и колекционирането на кибритени клечки


  

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. Времето бърза! Не се бавете! Научете всичко за времето заедно с Интернет Полиглот!


  

Don`t waste your time! Learn new words. Не губете време! Учете нови думи


  

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Какво да използваме за почистване, ремонт, работа в градината


  

  

  

  

  

  

There is no bad weather, all weather is fine.. Няма нищо по-хубаво от лошото време


  

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Не ставай работохолик. Спри, почини си, научи думи за работата