คำสรรพนาม คำสันธาน คำบุรพบท - Pronomi, Congiunzioni, Preposizioni57 words

0 0
Език на думата: Thai
Език на превода: Italian
Word Translation
      0 0 กับ    con
      0 0 ของใคร    a chi
      0 0 ข้างนอก    fuori da
      0 0 ข้างหน้า    di fronte
      0 0 ข้างหลัง    dietro
      0 0 ข้างใน    dentro
      0 0 ข้างๆ    a fianco di
      0 0 จนกระทั่ง    fino
      0 0 จาก    da
      0 0 ฉัน    io
      0 0 ด้วยเหมือนกัน    anche
      0 0 ตั้งแต่    da
      0 0 ตามที่    secondo
      0 0 ต่อต้าน    contro
      0 0 ถึงแม้ว่า    malgrado
      0 0 ถ้า    se
      0 0 ทั้งหมด    tutto
      0 0 ทำไม    perché
      0 0 ที่ไหน    dove
      0 0 ที่ไหน    dove
      0 0 ทุกๆคน    tutti
      0 0 ท่ามกลาง    tra
      0 0 นอกจาก    oltre a
      0 0 นอกจากนั้น    inoltre
      0 0 บน    su
      0 0 บริเวณ    riguardo
      0 0 บางคน    qualcuno
      0 0 บางสิ่ง    qualcosa
      0 0 ประมาณ    intorno
      0 0 ปราศจาก    senza
      0 0 ผ่าน    attraverso
      0 0 พวกคุณ    tu
      0 0 พวกเขา    loro
      0 0 ระหว่าง    tra
      0 0 สำหรับ    per
      0 0 หลัง    dopo
      0 0 หล่อน    lei
      0 0 อย่างไร    come
      0 0 อะไร    cosa
      0 0 อีกครั้ง    ancora
      0 0 เขา    lui
      0 0 เพราะฉะนั้น    così
      0 0 เพราะว่า    poiché
      0 0 เพื่อที่จะ    per
      0 0 เมื่อ    quando
      0 0 เรา    noi
      0 0 แต่    ma
      0 0 และ    e
      0 0 ใกล้กับ    vicino
      0 0 ใคร    chi
      0 0 ใต้    sotto
      0 0 ใน    in
      0 0 ในระหว่าง    durante
      0 0 ในระหว่างที่    mentre
      0 0 ไปที่    a
      0 0 ไปยัง    verso
      0 0 ไม่เพียงแต่    non solo… ma anche
Languages: Тайландски, Италиански, по-подробно...
Уроци: Тайландски-Италиански, по-подробно...