กริยาที่หลากหลาย 2 - Vari Verbi 266 words

0 0
Език на думата: Thai
Език на превода: Italian
Word Translation
      0 0 กรอก    riempire
      0 0 กังวล    preoccuparsi
      0 0 ขมวดคิ้ว    aggrottare le sopracciglia
      0 0 ขัน    avvitare qualcosa
      0 0 ขโมย    rubare
      0 0 คลาย    svitare qualcosa
      0 0 คลายเครียด    rilassarsi
      0 0 คล่อง    parlare correntemente
      0 0 คืน    rendere
      0 0 จม    affondare
      0 0 จับกุม    catturare
      0 0 จำได้    ricordare…
      0 0 ฉีก    strappare
      0 0 ชนะ    colpire
      0 0 ชักชวน    convincere
      0 0 ชิง    combattere
      0 0 ชิน    abituarsi
      0 0 ช่วยชีวิต    liberare
      0 0 ดัด    piegare
      0 0 ตรวจสอบ    controllare
      0 0 ตอบ    rispondere
      0 0 ตาม    seguire
      0 0 ติด    allegare
      0 0 ตื่นขึ้น    svegliare
      0 0 ต้องการ    volere
      0 0 ทำผิดพลาด    sbagliare
      0 0 ทำหล่น    lasciare
      0 0 ทำให้ว่าง    svuotare
      0 0 ทำให้เบื่อ    annoiare
      0 0 น่ารำคาญ    infastidire
      0 0 บรรลุเป้าหมาย    avere successo
      0 0 บ่น    lamentarsi
      0 0 ปล่อย    lasciare
      0 0 ปล่อย    lasciare
      0 0 พบ    incontrare
      0 0 พูดคุย    chiacchierare
      0 0 พูดตลก    scherzare
      0 0 พูดอีกที    ripetere
      0 0 พ่ายแพ้    perdere
      0 0 รบกวน    disturbare
      0 0 รู้    conoscere
      0 0 รู้สึกเบื่อ    essere annoiato
      0 0 ลวง    ingannare
      0 0 ล้าง    lavare
      0 0 สร้าง    creare
      0 0 สัญญา    promettere
      0 0 สามารถ    potere
      0 0 ห้าม    impedire
      0 0 อธิบาย    spiegare
      0 0 อนุรักษ์    proteggere
      0 0 เกิดขึ้น    avere luogo
      0 0 เขย่า    scuotere
      0 0 เชื่อ    credere
      0 0 เชื่อฟัง    obbedire
      0 0 เชื้อเชิญ    invitare
      0 0 เช็ด    asciugare
      0 0 เปลี่ยน    cambiare
      0 0 เป็นสัญลักษณ์    significare
      0 0 เอาออก    rimuovere
      0 0 แตก    rompere
      0 0 แบ    dispiegare
      0 0 แบ่ง    separare
      0 0 แห้ง    seccare
      0 0 โกรก    soffiare
      0 0 ใคร่    desiderare
      0 0 ไม่เชื่อฟัง    disobbedire
Languages: Тайландски, Италиански, по-подробно...
Уроци: Тайландски-Италиански, по-подробно...