การศึกษา 2 - Educazione 2

ส่วนที่ 2 ของบทเรียนที่มีชื่อเสียงของเราเกี่ยวกับกระบวนการทางการศึกษา. Seconda Parte della nostra celebre lezione sui processi educativi

48 words

0 0
Език на думата: Thai
Език на превода: Italian
Word Translation
      0 0 กระเป๋าสะพายหลัง    uno zaino
      0 0 การคูณ    moltiplicazione
      0 0 การทดลอง    un esperimento
      0 0 การบวก    addizione
      0 0 การรวม    somma
      0 0 การลบ    sottrazione
      0 0 การหาร    divisione
      0 0 คณิตศาสตร์    matematica
      0 0 ความผิดพลาด    un errore
      0 0 จำขึ้นใจ    a memoria
      0 0 จิตวิทยา    psicologia
      0 0 ชอล์ค    gesso
      0 0 ชีววิทยา    biologia
      0 0 ดาราศาสตร์    astronomia
      0 0 ที่เกี่ยวกับโรงเรียน    scolastico
      0 0 นิเวศวิทยา    ecologia
      0 0 บท    un capitolo
      0 0 บวก    più
      0 0 ประวัติศาสตร์    storia
      0 0 ปากกา    una penna
      0 0 ผิด    sbagliato
      0 0 พูดเพ้อเจ้อ    chiacchierare
      0 0 ฟิสิกส์    fisica
      0 0 ภูมิศาสตร์    geografia
      0 0 มุม    angolo
      0 0 ยางลบ    una gomma
      0 0 ระบบ    un sistema
      0 0 รัศมี    raggio
      0 0 รูปสามเหลี่ยม    triangolo
      0 0 ลบ    meno
      0 0 ลบ    cancellare
      0 0 วงกลม    cerchio
      0 0 วรรณคดี    letteratura
      0 0 วาด    disegnare
      0 0 สนเทศศาสตร์    informatica
      0 0 สังคมวิทยา    sociologia
      0 0 สี่เหลี่ยมจตุรัส    quadrato
      0 0 ห้องทดลอง    laboratorio
      0 0 เครื่องฉายภาพ    un proiettore
      0 0 เพื่อนร่วมชั้นเรียน    un compagno di classe
      0 0 เรขาคณิต    geometria
      0 0 เรื่อง    un soggetto
      0 0 เศรษฐศาสตร์    economia
      0 0 แก้ปัญหา    risolvere
      0 0 โรงเรียนประถม    scuola elementare
      0 0 โรงเรียนมัธยม    scuola superiore
      0 0 ใจความสำคัญ    un tema
      0 0 ไวยากรณ์    grammatica
Languages: Тайландски, Италиански, по-подробно...
Уроци: Тайландски-Италиански, по-подробно...