คำสรรพนาม คำสันธาน คำบุรพบท - Pronomen, Konjunktionen, Präpositionen57 words

0 0
Език на думата: Thai
Език на превода: German
Word Translation
      0 0 กับ    mit
      0 0 ของใคร    wessen
      0 0 ข้างนอก    außer
      0 0 ข้างหน้า    vor
      0 0 ข้างหลัง    hinter
      0 0 ข้างใน    innen
      0 0 ข้างๆ    neben
      0 0 จนกระทั่ง    bis
      0 0 จาก    von
      0 0 ฉัน    ich
      0 0 ด้วยเหมือนกัน    auch
      0 0 ตั้งแต่    seit
      0 0 ตามที่    gemäß
      0 0 ต่อต้าน    gegen
      0 0 ถึงแม้ว่า    trotz
      0 0 ถ้า    wenn
      0 0 ทั้งหมด    alles
      0 0 ทำไม    warum
      0 0 ที่ไหน    wohin
      0 0 ที่ไหน    wo
      0 0 ทุกๆคน    jedermann
      0 0 ท่ามกลาง    unter
      0 0 นอกจาก    zusätzlich zu
      0 0 นอกจากนั้น    außerdem
      0 0 บน    auf
      0 0 บริเวณ    über
      0 0 บางคน    jemand
      0 0 บางสิ่ง    etwas
      0 0 ประมาณ    um
      0 0 ปราศจาก    ohne
      0 0 ผ่าน    durch
      0 0 พวกคุณ    ihr
      0 0 พวกเขา    sie
      0 0 ระหว่าง    zwischen
      0 0 สำหรับ    für
      0 0 หลัง    nachher
      0 0 หล่อน    sie
      0 0 อย่างไร    wie
      0 0 อะไร    was
      0 0 อีกครั้ง    wieder
      0 0 เขา    er
      0 0 เพราะฉะนั้น    deswegen
      0 0 เพราะว่า    weil
      0 0 เพื่อที่จะ    um zu
      0 0 เมื่อ    als
      0 0 เรา    wir
      0 0 แต่    aber
      0 0 และ    und
      0 0 ใกล้กับ    nahe
      0 0 ใคร    wer
      0 0 ใต้    unter
      0 0 ใน    in
      0 0 ในระหว่าง    während
      0 0 ในระหว่างที่    solange
      0 0 ไปที่    bis
      0 0 ไปยัง    in Richtung zu
      0 0 ไม่เพียงแต่    nicht nur ... sondern auch
Languages: Тайландски, Немски, по-подробно...
Уроци: Тайландски-Немски, по-подробно...