กริยาที่หลากหลาย 1 - Diverse Verben 169 words

0 0
Език на думата: Thai
Език на превода: German
Word Translation
      0 0 กระจาย    ausbreiten
      0 0 กลายมาเป็น    werden
      0 0 กวาด    fegen
      0 0 ขน/แบก    tragen
      0 0 ขว้าง    werfen
      0 0 ขึ้นอยู่กับ    abhängen
      0 0 ขุด    graben
      0 0 คลุม    abdecken
      0 0 คิด    denken
      0 0 ชอบมากกว่า    vorziehen
      0 0 ซ่อน    verstecken
      0 0 ซ่อม    reparieren
      0 0 ดู    gucken
      0 0 ตอบ    antworten
      0 0 ตี    treffen
      0 0 ต้อง    müssen
      0 0 ต้องการ    brauchen
      0 0 ถาม    fragen
      0 0 ทำ    machen
      0 0 ทำ    tun
      0 0 นอนหลับ    einschlafen
      0 0 นั่ง    sitzen
      0 0 ปิด    schließen
      0 0 พยายาม    versuchen
      0 0 พับ    falten
      0 0 พูด    sprechen
      0 0 ฟัง    zuhören
      0 0 มี    haben
      0 0 ยืด    dehnen
      0 0 รอ    warten
      0 0 รักษา    behalten
      0 0 ร้องไห้    schreien
      0 0 ลืม    vergessen
      0 0 ล้อมรอบ    umgeben
      0 0 วาง    legen
      0 0 สนุก    sich amüsieren
      0 0 สวมเสื้อผ้า    anziehen
      0 0 สวมใส่    tragen
      0 0 สังเกต    bemerken
      0 0 สูบ    rauchen
      0 0 ส่ง    senden
      0 0 หลับ    schlafen
      0 0 หวัง    hoffen
      0 0 หา    finden
      0 0 หา    suchen
      0 0 หายไป    verschwinden
      0 0 อธิบาย    beschreiben
      0 0 ออกจาก    verlassen
      0 0 อาศัย    wohnen
      0 0 อาศัย    besetzen
      0 0 อ่าน    lesen
      0 0 เขียน    schreiben
      0 0 เข้าใจ    verstehen
      0 0 เท    gießen
      0 0 เป็น/อยู่/คือ    sein
      0 0 เป็นของ    gehören
      0 0 เริ่ม    anfangen
      0 0 เลือก    wählen
      0 0 เสนอ    bieten
      0 0 เห็น    sehen
      0 0 เอา    nehmen
      0 0 เอามา    bringen
      0 0 ใช้    ausgeben
      0 0 ใช้    benutzen
      0 0 ให้    geben
      0 0 ได้กลิ่น    riechen
      0 0 ได้ยิน    hören
      0 0 ได้รับ    erhalten
      0 0 ไหม้    brennen
Languages: Тайландски, Немски, по-подробно...
Уроци: Тайландски-Немски, по-подробно...