பல்வேறு பெயரடைகள் - Çeşitli sıfatlarЕзик на думата: Tamil
Език на превода: Turkish