பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Iba`t ibang Pandiwa 10 words

0 0
Език на думата: Tamil
Език на превода: Tagalog

Word Translation
Languages: Tamil, Tagalog, по-подробно...
Уроци: Tamil-Tagalog, по-подробно...