இயக்கம், திசைகள் - Galaw, Direksyon

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Gumalaw ng mabagal, magmaneho ng maayos

0 words

0 0
Език на думата: Tamil
Език на превода: Tagalog

Word Translation
Languages: Tamil, Tagalog, по-подробно...
Уроци: Tamil-Tagalog, по-подробно...