இயக்கம், திசைகள் - Rörelse, Direktion

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Röd dig sakta, kör säkert

0 words

0 0
Език на думата: Tamil
Език на превода: Swedish

Word Translation
Languages: Tamil, Шведски, по-подробно...
Уроци: Tamil-Шведски, по-подробно...