பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Forskjellige verb 1Език на думата: Tamil
Език на превода: Norwegian