பல்வேறு பெயரடைகள் - Vari AggettiviЕзик на думата: Tamil
Език на превода: Italian