பல்வேறு பெயரடைகள் - 各種各樣的形容詞Език на думата: Tamil
Език на превода: Chinese