Movo, direkto - Kretanje, uputstva

Malrapide kaj sekure.. Krećite se polako, vozite pažljivo.

Език на думата: Esperanto
Език на превода: CroatianWord  ·  Translation
alveni  ·  stići
atingi  ·  dosegnuti
ĉi tie  ·  tamo dolje
dekstren  ·  nadesno
eliri  ·  to izaći
eniri  ·  ući
fali  ·  padati
gliti  ·  na slajd
grimpi  ·  za montiranje
halti  ·  stati
hasti  ·  žuriti
interkruciĝi  ·  prijeći
iri  ·  ići
kien?  ·  kamo?
konduki  ·  voziti
levi  ·  podići
maldekstren  ·  nalijevo
malproksime  ·  daleko
malrapida  ·  spor
malrapide  ·  polako
malsupreniri  ·  ići prema dolje
moviĝi  ·  za kretanje
rapida  ·  brz
rapida  ·  hitar
rapide  ·  brzo
rapide  ·  hitro
rapideco  ·  brzina
rekte  ·  ravno
renversi  ·  prevrnuti
resalti  ·  odskakivati
resti  ·  ostati
returni  ·  vratiti
reveni  ·  povratiti
senmova  ·  nepomičan
ŝovi  ·  gurnuti
stumbli  ·  posrniti
supreniri  ·  ići gore
tiri  ·  povući
turniĝi  ·  skrenuti
turno  ·  skretanje
veni  ·  doći
veturi  ·  na put
vojaĝi  ·  putovati
vojaĝo  ·  izlet