Saluto, peto, bonvenoj, adiaŭo - Pozdravi, molbe, dobrodošlice, opraštanja

Kiel trakti personojn.. Saznajte kako se družiti s ljudima

Език на думата: Esperanto
Език на превода: CroatianWord  ·  Translation
aliflanke  ·  s druge strane
ankaŭ mi  ·  ja tkođer
Bonan matenon  ·  Dobro jutro!
Bonan tagon  ·  Zdravo
Bonan vesperon  ·  Dobra večer
Bone.  ·  U redu.
Bongustega!  ·  Njam!
Bonvenon!  ·  Dobrodošli!
Bonvolu  ·  Molim
Ĉe mi ĉio estas bona.  ·  Ja sam vrlo dobro.
Ĉion bonan  ·  Želim Vam ugodan dan
Ĉu ĉio estas bona?  ·  Da li ste dobro?
Ĉu ĉio estas bone?  ·  U redu?
Ĉu ĉio glatas?  ·  Kako ide?
Ĉu mi rajtas?  ·  Mogu li?
Ĉu ne?  ·  Zašto ne?
Ĉu vi povus diri al mi...?  ·  Možete li mi reći
Ĉu?  ·  u redu?
Dankon. Ankaŭ vin.  ·  Hvala. Vi također.
De kie vi venas?  ·  Odakle ste?
diverse  ·  Tako-tako.
En ĉiu kazo  ·  u svakom slučaju
Faru proprajn aferojn!  ·  Gledaj svoja posla!
Fraŭlino  ·  Gospođica
Ĝis revido  ·  Doviđenja
Ĝis revido  ·  doviđenja
gratulojn  ·  čestitke
Helpu!  ·  upomoć!
Je via sano!  ·  Živjeli!
Kia surprizo!  ·  Kakvo lijepo iznenađenje!
Kie vi loĝas?  ·  Gdje živite
Kiel li nomiĝas?  ·  Kako se on zove?
Kiel vi fartas?  ·  Kako ste?
Kiel vi nomiĝas?  ·  Kako se zovete?
Kio estas nova?  ·  Što je novo?
Kio okazas?  ·  Što je problem?
Kio problemas?  ·  Što nije u redu?
Kiom vi aĝas?  ·  Kolko imate godina?
Kion (vi diris)?  ·  Što (ste rekli)?
Kion vi bezonas?  ·  Što trebate
Kion vi volas?  ·  Što želite
Kiu estas via nacieco?  ·  Što ste po nacionalnosti?
Kontraŭe!  ·  Naprotiv!
Kun granda plezuro  ·  Nema na čemu.
Kun plezuro  ·  Sa zadovoljstvom.
Lasu min en paco!  ·  Ostavite me na miru!
laŭ mi  ·  po mom mišljenju
Li nomiĝas...  ·  On se zove ..
Mi agrable vidas vin  ·  Drago mi je!
Mi bonfartas.  ·  Dobro sam.
Mi loĝas…  ·  Živim
Mi ne scias  ·  Ne znam.
Mi petas pardonon  ·  Oprostite, molim
Mi volus…  ·  Želim
Mia nomo estas…  ·  Zovem se ...
Ne tre bone  ·  Ne tako dobro.
Necesas…  ·  neophodno je da …
Nedankinde  ·  Nema na čemu.
nek mi  ·  ni ja
Pardonu  ·  Oprostite
Pardonu pro ĝeno  ·  Oprostite što smetam
Permesu al mi prezenti min  ·  Dopustite da se predstavim
Por mi estas egala  ·  Nije me briga.
saluti  ·  pozdraviti
Saluton  ·  Bok
Sen ŝercoj!  ·  stvarno
Sidiĝu  ·  Sjednite
Sinjorino  ·  Gospođa
Sinjoro  ·  Gospodin
Sufiĉe bone  ·  Prilično dobro.
Tio estas por Vi  ·  Za Vas
Trankvile!  ·  Tiho!
Ve!  ·  Bljak!
Volonte  ·  Rado.