احساسات و عواطف - 감정과 감각

همه چیز درباره عشق و نفرت، بوییدن و لمس کردن. 사랑과 증오, 그리고 후각과 촉각의 모든 것

29 words

0 0
Език на думата: Farsi
Език на превода: Korean
Word Translation
      0 0 احساس تشنگی کردن    목 마르다
      0 0 بی حوصله    지루한
      0 0 بیدار    깨어 있는
      0 0 بیمار    아픈
      0 0 ترس    두려운
      0 0 ترسیدن    두렵다
      0 0 تشنگی    목마른
      0 0 خسته    피곤한
      0 0 خشمگین    열받은
      0 0 خلق و خو    기분
      0 0 خواب آلودگی    졸리다
      0 0 داغ بودن    뜨겁다
      0 0 درد    고통
      0 0 سرد بودن    춥다
      0 0 شرم    창피한
      0 0 ضعیف    약한
      0 0 عصبانی شدن (از دست کسی)    화가 나다
      0 0 علاقمند    관심있는
      0 0 غمگین    슬픈
      0 0 قوی    강한
      0 0 مغرور    거만한
      0 0 ناامید    실망한
      0 0 ناراحت    심기가 불편한
      0 0 نگران    걱정하는
      0 0 هیجان زده    흥분한
      0 0 وحشت    공황 상태
      0 0 گرسنه بودن    배고프다
      0 0 گرسنگی    배고픈
      0 0 گریه کردن    울다
Languages: Farsi, Корейски, по-подробно...
Уроци: Farsi-Корейски, по-подробно...