قیدهای گوناگون 2 - ተውሳከ ግሥ250 words

0 0
Език на думата: Farsi
Език на превода: Amharic
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 اخیراً    በቅርብ ጊዜ (ba-qe-re-be gi-zee)
      0 0 اکنون    አሁን (ʾa-hu-ne)
      0 0 اگر چه    ቢሆንም (bi-ho-ne-me)
      0 0 با این وجود    የሆነው ሆኖ (ya-ho-na-we ho-no)
      0 0 با صبر و حوصله    በትእግስት (ba-te-ʾe-ge-se-te)
      0 0 بالأخره    በመጨረሻ (ba-ma-cha-ra-shaa)
      0 0 بدتر    የባሰ (ya-baa-sa)
      0 0 بعدی    የሚቀጥል (ya-mi-qa-the-le)
      0 0 به آرامی    በዝግታ (ba-ze-ge-taa)
      0 0 به جای …    በሱ ፈንታ (ba-su fa-ne-taa)
      0 0 به سرعت    በፍጥነት (ba-fe-the-na-te)
      0 0 به سرعت    በፍጥነት (ba-fe-the-na-te)
      0 0 به سمت راست    ወደ ቀኝ (wa-da qa-nye)
      0 0 به سمت چپ    ወደ ግራ (wa-da ge-raa)
      0 0 به طور جدی    ከልብ የጠና (ka-le-be ya-tha-naa)
      0 0 به طور طبیعی    በተፈጥሮ (ba-ta-fa-the-ro)
      0 0 به طور مناسب    በትክክል (ba-te-ke-ke-le)
      0 0 بهتر    የተሻለ (ya-ta-shaa-la)
      0 0 بی سر و صدا    በፀጥታ (ba-tza-the-taa)
      0 0 بیرون    ውጭ (we-che)
      0 0 بیشتر    የበለጠ (ya-ba-la-tha)
      0 0 حتماً    በእርግጥ (ba-ʾe-re-ge-the)
      0 0 حتی    ተመጣጣኝ (ta-ma-thaa-thaa-nye)
      0 0 حتی اگر    ቢሆንም (bi-ho-ne-me)
      0 0 حداقل    በትንሹ (ba-te-ne-shu)
      0 0 خوشبختانه    እንድ ዕድል ሆኖ (ʾe-ne-de ʿe-de-le ho-no)
      0 0 دائماً    ሳያቓርጥ (saa-yaa-qhaa-re-the)
      0 0 داوطلبانه    በበጎ ፍቃድ (ba-ba-go fe-qaa-de)
      0 0 در ابتدا    በመጀመሪያ (ba-ma-ja-ma-ri-yaa)
      0 0 در جای دیگر    ሌላ ቦታ (lee-laa bo-taa)
      0 0 در واقع    እንዲያውም (ʾe-ne-di-yaa-we-me)
      0 0 درون    ውስጥ (we-se-the)
      0 0 دور    ሩቅ (ru-qe)
      0 0 دیر    የዘገየ (ya-za-ga-ya)
      0 0 دیوانه وار    እንደ እብድ (ʾe-ne-da ʾe-be-de)
      0 0 روان    በአንደበተ ርቱእነት (ba-ʾa-ne-da-ba-ta re-tu-ʾe-na-te)
      0 0 زود    ቀድሞ (qa-de-mo)
      0 0 شخصاً    በግል (ba-ge-le)
      0 0 قبل از    በፊት (ba-fi-te)
      0 0 محتاطانه    በጥንቃቄ (ba-the-ne-qaa-qee)
      0 0 مخصوصاً    በተለይ (ba-ta-la-ye)
      0 0 مستقیماً    ቀጥታ (qa-the-taa)
      0 0 همان اندازه    ተመጣጣኝ (ta-ma-thaa-thaa-nye)
      0 0 هیچ جا    የትም ቦታ (ya-te-me bo-taa)
      0 0 پر سر و صدا    በጩኸት (ba-chu-kxa-te)
      0 0 پس از    በኋላ (ba-xwaa-laa)
      0 0 پیش از این    አስቀድሞ (ʾa-se-qa-de-mo)
      0 0 کاملاً    በደንብ (ba-da-ne-be)
      0 0 کمتر    ያነሰ (yaa-na-sa)
      0 0 یک جایی    አንዱጋ (ʾa-ne-du-gaa)
Languages: Farsi, Амхарски, по-подробно...
Уроци: Farsi-Амхарски, по-подробно...