Numbers - Цифри

One, two, three… Millions, billions. Едно, две, три... Милион, милиард

31 words

0 0
Език на думата: English
Език на превода: Bulgarian
Word Translation
      0 0 a digit    цифра
      0 0 a number    номер
      0 0 billion    милиярд
      0 0 eight    осем
      0 0 eighty    осемдесет
      0 0 eleven    единадесет
      0 0 fifty    петдесет
      0 0 first    първи
      0 0 five    пет
      0 0 forty    четиридесет
      0 0 four    четири
      0 0 hundred    сто


      0 0 nine    девет
      0 0 ninety    деветдесет
      0 0 one    едно
      0 0 ordinal    реден
      0 0 second    втори
      0 0 seven    седем
      0 0 seventy    седемдесет
      0 0 six    шест
      0 0 sixty    шестдесет
      0 0 ten    десет
      0 0 third    трети
      0 0 thirteen    тринадесет
      0 0 thirty    тридесет
      0 0 thousand    хиляда
      0 0 three    три
      0 0 twelve    дванадесет
      0 0 twenty    двадесет
      0 0 two    две
Languages: Английски, Български, по-подробно...
Уроци: Английски-Български, по-подробно...