Различни наречия 1 - Divers Adverbes 148 words

0 0
Език на думата: Bulgarian
Език на превода: French
Word Translation
      0 0 в миналото    autrefois
      0 0 винаги    toujours
      0 0 въобще    du tout
      0 0 добре    bien
      0 0 доста    assez
      0 0 достатъчно    assez
      0 0 заедно    ensemble
      0 0 защо    pourquoi
      0 0 защото    parce que
      0 0 как    comment
      0 0 какво    que
      0 0 кой    qui
      0 0 колко    combien (de)
      0 0 колко    combien (de)
      0 0 къде   
      0 0 лошо    mal
      0 0 малко    un peu
      0 0 Между другото ...    Au fait ...
      0 0 много    beaucoup
      0 0 много    très
      0 0 може би    peut-être
      0 0 може би    peut-être
      0 0 наистина    certainement
      0 0 наистина    vraiment
      0 0 наопаки    à l`endroit
      0 0 никога    jamais
      0 0 обикновено    d`habitude
      0 0 общо взето    généralement
      0 0 отново    encore
      0 0 още    encore
      0 0 по средата    du milieu
      0 0 по-скоро    plutôt
      0 0 повече    encore
      0 0 понякога    quelquefois
      0 0 почти    presque
      0 0 прекалено много    trop (de)
      0 0 прекалено много    trop (de)
      0 0 разбира се    certainement
      0 0 рядко    rarement
      0 0 с главата надолу    à l`envers
      0 0 само    seulement
      0 0 следователно    alors
      0 0 също    aussi
      0 0 също    aussi
      0 0 там   
      0 0 тогава    alors
      0 0 тук    ici
      0 0 често    souvent
Languages: Български, Френски, по-подробно...
Уроци: Български-Френски, по-подробно...