สถานฑูต  -  大使館

สถานฑูต - 大使館Usage Examples

สถานฑูต (تايلاندي)


大使館 (ياباني)