สะพาน  - 

สะพาน - 橋Usage Examples

สะพาน (تايلاندي)


(ياباني)