โรงงาน  -  工場

โรงงาน - 工場Usage Examples

โรงงาน (تايلاندي)


工場 (ياباني)