ดอกไม้  - 

ดอกไม้ - 花Usage Examples

ดอกไม้ (تايلاندي)


(ياباني)